Wyniki wyszukiwania

Generali Akcji: Megatrendy Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje spółek wzrostowych notowanych na rynkach rozwiniętych. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje spółek działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-akcji-megatrendy