Czy millenialsi będą uczestniczyć w PPK?

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-04-27 / autorzy: Maciej Rogala

Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2019 roku polscy pracodawcy zaczną oferować Pracownicze Plany Kapitałowe. Na początku nowym obowiązkiem zostaną objęci pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników. Stopniowo, w kolejnych transzach, obowiązek oferowania PPK obejmie wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jednego pracownika. Największą niewiadomą będzie poziom uczestnictwa w PPK wśród najmłodszych i najmniej zarabiających pracowników.

Oferowanie PPK będzie obowiązkowe dla pracodawców. Natomiast uczestnictwo pracowników, którzy nie ukończyli 55 roku życia, będzie domyślne. Oznacza to, że pracownik zostanie zapisany do Planu przez swojego pracodawcę, ale będzie miał możliwość wypisania się poprzez złożenie deklaracji odstąpienia. Natomiast pracownicy w przedziale wiekowym 55-70 lat będą przystępowali z własnej inicjatywy.

Specjaliści bardzo różnią się w swoich prognozach dotyczących poziomu uczestnictwa pracowników w PPK. Ministerstwo Finansów ma nadzieję na 75-procentowy udział uprawnionych pracowników w okresie kilku lat. Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych są o wiele bardziej ostrożni w swoich prognozach. Najwięcej obaw budzi poziom uczestnictwa najmłodszych i najmniej zarabiających pracowników. Niektórzy uważają, że tylko co piąty pracownik wieku poniżej 30 lat pozostanie w PPK.

Oczywiście dopiero przyszłość pokaże, z jakim zainteresowaniem spotkają się nowe Plany. W mojej opinii bardzo ważne będzie to, jaka informacja i w jakiej formie zostanie przekazana najmłodszym pracownikom.

Jakie są podstawowe zachęty do uczestnictwa w PPK?

Podstawowymi zachętami do tego, aby uczestniczyć w PPK, mają być dopłaty ze strony pracodawcy i budżetu państwa. Pracownik otrzyma od pracodawcy minimum 1,5% wynagrodzenia brutto w formie składki podstawowej. Dopłata pracodawcy może wynieść dodatkowe 2,5%, jednak będzie ona obowiązkowa i dlatego można oczekiwać, że będzie dość rzadką zachętą. Ze środków Funduszu Pracy na rachunek pracownika ma być wniesiona jednorazowa dopłata powitalna w kwocie 250 zł i później coroczna dopłata w wysokości 240 zł.

Czy to wystarczy, aby millenialsi pozostali w PPK?

Gdyby to były jedyne zachęty i korzyści, to obawiam się, że młodzi pracownicy w większości wypisaliby się w Planu. Dlaczego? Bo koszt uczestnictwa mógłby okazać się dla nich zbyt wysoki. Musimy wziąć pod uwagę, że pracownik, aby otrzymać wymienione wyżej dopłaty, musi wnieść do PPK co najmniej 2% wynagrodzenia brutto, jako składka pracownicza, która zostanie potrącona z wynagrodzenia netto. Co więcej, z wynagrodzenia netto zostanie potrącony także podatek dochodowy od składki pracodawcy.  

Co może przekonać młodych pracowników?

Główną zachętą nie będą symulacje wysokości dodatku do emerytury. Według prognoz po 40 latach oszczędzania, osoba zarabiająca dzisiaj 3000 zł brutto, będzie miała do dyspozycji około 200 tysięcy złotych. Jednak dla młodego pracownika perspektywa oczekiwania na ten wspaniały bonus 40-ści lat, gdy jest na tym świecie od 25-ciu w dodatku w okresie, kiedy będzie już emerytem, nie jest wielką atrakcją.

Na szczęście ustawodawca wprowadził dodatkowe zachęty i korzyść dla młodych pracowników. Pracownicy młodzi i o niskich zarobkach mają zupełnie inne potrzeby i cele finansowe niż dodatek do emerytury. Najważniejszym ich celem jest bezpieczeństwo finansowe oraz zakup własnego mieszkania. Z punktu widzenia młodych osób, posiadających już dzieci, ponoszących odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za rodzinę, ważny jest przepis mówiący o tym, że pracownik będzie mógł wypłacić z PPK  do 25% środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, współmałżonka lub dziecka.

A jeszcze ważniejszą zachętą jest możliwość wypłaty do 100% środków, jako wkład własny wymagany przy kredycie na zakup mieszkania lub w przypadku nabycia mieszkania na rynku nieruchomości. W tym drugim przypadku pracownik będzie zobowiązany do zwrotu środków - wpłacenia ponownie na rachunek PPK - najpóźniej w terminie od 5 do 15 lat.

Jeżeli w przekazie skierowanym do millenialsów dotyczącym korzyści z uczestniczenia w PPK, na pierwszym miejscu będą bieżące korzyści, a nie odległa emerytura, to jest szansa na to, że młodzi pracownicy skorzystają z tej nowej formy oszczędzania. Hasło promujące PPK powinno podkreślać "większe bezpieczeństwo finansowe Twoje i Twoich najbliższych", a także "łatwiejszy i szybszy sposób na własne mieszkanie".


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.