12 listopada 2018 r. dniem bez sesji na GPW

      
    
Ogłoszenia / 2018-11-09 / autorzy: Generali Investments

Uprzejmie informujemy, że 12 listopada 2018 roku jest dniem bez regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z tym Union Investment TFI S.A. nie dokonuje w tym dniu wyceny jednostek uczestnictwa funduszy.