8 naszych subfunduszy zmienia nazwę

      
    
Ogłoszenia / 2018-11-30 / autorzy: Generali Investments

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 5 grudnia 2018 roku zmienią się nazwy wybranych subfunduszy. Zmiana wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie funduszy rynku pieniężnego, a także wymagań regulatora w tej sprawie względem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

 

Dotychczasowe nazwy będą zastąpione nowymi.

Dokonane zmiany nie wpłyną w żaden sposób na Państwa inwestycje. Nie wiąże się to również z koniecznością dopełniania dodatkowych formalności.