8. Fund Forum Analiz Online: Union Investment TFI z dwiema statuetkami Alfa 2017 i czterema wyróżnieniami

      
    
Aktualności / 2018-03-16 / autorzy: Generali Investments

Dwie statuetki oraz cztery wyróżnienia dla Union Investment TFI w rankingu organizowanym przez specjalistyczny portal Analizy Online. UniKorona Akcje najlepszym funduszem akcji polskich, SGB Gotówkowy zdobywcą pierwszego miejsca wśród funduszy gotówkowych i pieniężnych.

Eksperci portalu Analizy Online, zajmującego się rynkiem funduszy inwestycyjnych, wyłonili najlepsze fundusze inwestycyjne w Polsce. Union Investment TFI doceniono w sześciu kategoriach:

  • UniKorona Akcje zarządzany przez Ryszarda Rusaka: najlepszym funduszem akcji polskich – zdobywca Alfa 2017
  • SGB Gotówkowy zarządzany przez Marka Warmuza: najlepszym funduszem gotówkowym i pieniężnym – zdobywca Alfa 2017
  • UniStabilny Wzrost zarządzany przez Krzysztofa Izdebskiego: wyróżniony w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu
  • UniKorona Zrównoważony zarządzany przez Adama Szymko: wyróżniony w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony
  • UniKorona Pieniężny zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego: wyróżniony w kategorii najlepiej sprzedający się fundusz

Wyróżnienie zdobył również Union Investment TFI jako towarzystwo, którego portfel został najwyżej oceniony przez analityków.

- Bardzo dobry wynik funduszu UniKorona Akcje jest pochodną dobrego doboru spółek, takich które rozwijają się, zwiększają przychody o 20-30% rok do roku, mają wysokie marże. Unikaliśmy spółek, które mogły mieć kłopoty wynikające z rosnących kosztów pracy i umacniającego się złotego. Jesteśmy dumni z tego, że po raz kolejny nasz fundusz akcji został uznany za najlepszy – powiedział Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI, zarządzający funduszem UniKorona Akcje.

- Bardzo się cieszę, że fundusz SGB Gotówkowy został nagrodzony w konkursie Alfa 2017. To wyraz uznania profesjonalistów, którzy doceniają zarówno stopę zwrotu jak i sposób zarządzania ryzykiem w ramach funduszu. Dzięki swojej strukturze jest odporny na wahania stóp procentowych, które mogą negatywnie wpływać na wycenę jednostek tego funduszu – powiedział Marek Warmuz, wicedyrektor ds. papierów dłużnych, zarządzający funduszem SGB Gotówkowy.

Nagroda przyznawana przez firmę Analizy Online ma na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu, skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Nagrody przyznawane są tylko tym funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków:

  • są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
  • mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
  • działają co najmniej 5 pełnych lat kalendarzowych w przypadku funduszy z segmentu akcyjnego i mieszanego lub co najmniej 3 lata w przypadku funduszy z segmentu dłużnego oraz gotówkowego i pieniężnego,
  • średni poziom ich aktywów netto w danym roku jest odpowiednio wysoki i wynosi co najmniej ok. 100 mln zł (dopuszczalne są lekkie wahania w dół).