Pozytywne sygnały z polskiej gospodarki -Termometr Inwestycyjny

      
    
Aktualności / 2017-07-25 / autorzy: Generali Investments

"Sytuację gospodarczą w kraju możemy określić aktualnie na poziomie tzw. strefy komfortu. Wzrost gospodarczy jest znacznie powyżej potencjalnego i wynosi 4%, więc ostatni okres możemy zaliczyć do udanych".

 Andrzej Czarnecki
Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI
 

  • Korzystne otoczenie pozytywnie wpływa na wyniki funduszy pieniężnych i obligacyjnych.

 
Sytuacja gospodarcza w Polsce jest aktualnie bardzo dobra. Na tyle, że możemy mówić o tzw. strefie komfortu. Wzrost gospodarczy w naszym kraju jest znacznie powyżej potencjalnego i wynosi 4%. Dodatkowo na koniec czerwca budżet państwa odnotował nadwyżkę w wysokości kilku miliardów złotych. W znaczącym stopniu przyczyniła się do tego rosnąca dynamika wpływów z podatku VAT.

Ta komfortowa dla polskiego rządu sytuacja jest korzystna również dla uczestników funduszy obligacyjnych. Niewielkie potrzeby pożyczkowe państwa, a w konsekwencji mniejsza liczba emisji obligacji, stabilizują ceny już wyemitowanych papierów wartościowych. Wpływa to pozytywnie na ceny obligacji zmiennoprocentowych, co jest widoczne w wynikach funduszy pieniężnych. Atrakcyjne wyniki inwestycyjne wypracował m.in. fundusz UniKorona Pieniężny. Dobrze radzą sobie też fundusze obligacyjne – szczególnie UniObligacje Aktywny, którego niezmienną receptą na sukces jest aktywne zarządzanie. Przy tak korzystnym otoczeniu gospodarczym oraz inflacji na poziomie 1,5% Rada Polityki Pieniężnej może ze spokojem utrzymywać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. A to dobra wiadomość dla osób inwestujących w fundusze pieniężne i obligacyjne.