PPE po nowemu

      
    
Niezależnie o finansach / 2016-07-08 / autorzy: Generali Investments

Pojawiły się wstępne propozycje zmian w dobrowolnych planach emerytalnych. Część propozycji wygląda bardzo interesującą, są też takie, które budzą duży niepokój.

Zacznijmy od tych pierwszych. Mają powstać nowe PPE, które zostały nazwane Pracowniczymi Programami Kapitałowymi. Pracownik będzie wnosił składkę w wysokości co najmniej 2%, maksymalnie 4%, natomiast pracodawca będzie obowiązkowo dofinansowywał PPK swoim wkładem w wysokości 1,5%, którą będzie mógł dobrowolnie podwyższyć do 2,5%. Konto pracownika będzie zasilone wkładem z budżetu w wysokości 0,5% w postaci obniżenia składek na Fundusz Pracy. 

I w tym momencie pojawia się pierwsza wątpliwość. Otóż projekt zakłada, że zarówno składka pracownika, jak i pracodawcy będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne. To, że ulga na ZUS dotyczy dodatkowej składki pracodawcy, jest zrozumiałe, ale w przypadku wkładu pracowniczego już mniej, ponieważ będzie oznaczało obniżenie podstawy naliczenia składek na I i II filar i tym samym obniży świadczenie wypłacane z ZUS. 

Nie ma też mowy o uldze w podatku PIT. W związku z tym należy zakładać, że od obu składek pracownik będzie musiał na bieżąco odprowadzać podatek dochodowy, co dodatkowo obniży jego wynagrodzenie netto (oprócz obniżenia wynikającego z potrąconej składki pracownika). To moim zdaniem znacząco ograniczy zainteresowanie ze strony pracowników. Chociaż ma obowiązywać mechanizm automatycznego zapisywania do PPK, który okazuje się bardzo skuteczny w innych krajach, to jednak należy pamiętać, że jest on stosowany w innym modelu podatkowym, czyli takim, w którym składki są zwolnione z podatku PIT. Pracownicy mają mieć 3 miesiące na podjęcie decyzji o ewentualnym wypisaniu się z PPK i obawiam się, że bez ulgi w podatku PIT przy składkach będą z takiej opcji dość powszechnie korzystać. 

Moją kolejną wątpliwość budzi propozycja ograniczenia możliwych form wypłat pieniędzy z PPK. Przypomnę, że w aktualnych PPE pracownicy mogą korzystać ze środków już od 60 roku życia i mają pełną swobodę dotyczącą form wypłat: mogą wypłacić całość środków jednorazowo, mogą wypłacać ratalnie z dowolną częstotliwością. Natomiast w PPK tylko 25% kapitału będzie można wykorzystać jednorazowo, natomiast za pozostałe środki zostanie zakupiona renta dożywotnia lub okresowa.

Czy to wszystkie wątpliwości? Niestety nie. Projekt zakłada przyznanie monopolu na PPK tylko jednemu podmiotowi – TFI Polski Fundusz Rozwoju, który jako jedyny podmiot miałby oferować PPK w pierwszych 24 miesiącach ich funkcjonowania.