Prywatyzacja OFE może stanowić przełom w sposobie oszczędzania na emeryturę

      
    
Niezależnie o finansach / 2017-03-06 / autorzy: Maciej Rogala

Przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne polskich akcji może stanowić rewolucję w sposobie oszczędzania na emeryturę. Polacy zaczną inwestować w III filarze głównie w akcjach, tak jak to robią Brytyjczycy czy Amerykanie.

Przypomnę, że tzw. plan Morawieckiego przewiduje, że OFE w dniu 1 stycznia 2018 roku zostaną przekształcone w otwarte fundusze inwestycyjne i środki w wysokości ok. 125 mld zł, czyli 75% aktywów otwartych funduszy emerytalnych należących do II filara, zostaną przekazane na indywidualne rachunki prowadzone w ramach III filaru, jako IKE albo IKZE.
Polacy oczywiście już teraz inwestują w akcje w wybranym przez siebie OFE. Jednak taka a nie inna struktura inwestycji nie jest wynikiem świadomej decyzji członka funduszu emerytalnego. Można nawet przypuszczać, że większość z ponad 15 milionów posiadaczy kont w OFE nie wie, jaka część aktywów wybranego przez nich funduszu jest inwestowana w akcje i jakie osiąga wyniki.
A zyski w OFE w ostatnim okresie są wręcz rewelacyjne. Według firmy Analizy Online w lutym średnia stopa zwrotu OFE wyniosła aż 4,2%, natomiast 12-miesięczna stopa zwrotu sięgnęła już 24%.
Jeżeli hossa na dobre zagości na GPW i otwarte fundusze emerytalne zostaną przekształcone w fundusze polskich akcji, a członek funduszu emerytalnego stanie się uczestnikiem funduszu inwestycyjnego w ramach IKE lub IKZE, to z całą pewnością zainteresuje się swoimi prywatnymi oszczędnościami, a przede wszystkim tym, w jakim tempie pomnażał sprywatyzowane aktywa w ostatnim okresie.

Jeżeli dobra koniunktura na giełdzie będzie trwała aż do czasu sprywatyzowania OFE i stopa zwrotu za ostatnie 24 miesiące wyniesie około 40% (czyli jednostka urośnie o kolejne 15%), to można oczekiwać, że większość posiadaczy sprywatyzowanych kont emerytalnych będzie dopłacać do swoich kont, szczególnie wówczas, gdy zostaną one przekształcone w IKZE; oprócz motywacji wynikającej z bardzo wysokiej rentowności funduszy będzie także dodatkowa zachęta - w postaci odpisu podatkowego.

Jeżeli 4 miliony członków OFE (większość z ponad 2 milionów, którzy zdecydowali się dopłacać do OFE i około 20%, który już nie dopłacają do konta) zdecyduje się na zasilanie nowego konta wpłatami w wysokości 200 zł miesięcznie, to do nowych funduszy akcji popłynie strumień w wysokości 800 mln miesięcznie.

Kwota 800 mln miesięcznie, czy 10 mld rocznie napływających do funduszy akcji może nie robi ogromnego wrażenia, ale trzeba pamiętać, że oszczędzanie w nowym IKZE lub w IKE w bardzo dużym stopniu wpłynie na pozostałe aktywa uczestnika nowego konta.

W większości te aktywa są trzymane na niskooprocentowanych lokatach bankowych lub w funduszach pieniężnych i funduszach obligacji. Dojdzie więc do swego rodzaju dysonansu między sposobem inwestowania pieniędzy na nowym koncie emerytalnym - bardzo zyskownym (przy scenariuszu kontynuacji hossy do 2018 roku) a bardzo niską rentownością pozostałych aktywów.

Taki dysonans z całą pewnością przyśpieszy transfer oszczędności Polaków z niskooprocentowanych lokat do funduszy inwestycyjnych lokujących przynajmniej część aktywów w akcjach.  Najważniejszym skutkiem będzie jednak to, że zaczniemy inwestować z myślą o emeryturze w sposób adekwatny do naszych przyszłych potrzeb, a nie pod wpływem subiektywnych opinii.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.