Sprawdź, czy u byłego pracodawcy nie zostały pieniądze na Twoją dodatkową emeryturę.

      
    
Aktualności / 2017-08-23 / autorzy: Generali Investments

Już prawie 400 tys. Polaków gromadzi pieniądze na dodatkową emeryturę w pracowniczych programach
emerytalnych (PPE).

  • Jeśli po przejściu do nowej firmy pracownik nie wypłaci albo nie przeniesie swoich oszczędności, pozostaną one w programie prowadzonym przez byłego pracodawcę.
  • Warto sprawdzić, ile pieniędzy zostało na rachunku w PPE u poprzedniego pracodawcy i co zrobić, żeby je odzyskać?

 
Grzegorz Drybała, ekspert ds. kluczowych klientów Union Investment TFI
 
Pracownicze programy emerytalne (PPE) są formą grupowego oszczędzania na emeryturę. Tworzą je pracodawcy przy udziale pracowników. Podobnie jak (Indywidualne Konta Emerytalne) IKE i (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) IKZE, pracownicze programy emerytalne są dobrowolne. Z tego powodu objęci są nimi tylko pracownicy wybranych firm – najczęściej tych większych.
 
Warto odzyskać pieniądze z PPE i czerpać z nich zyski
 
Po zmianie pracy bardzo łatwo zapomnieć o oszczędnościach zgromadzonych w firmowym programie emerytalnym. To całkiem naturalne – taki program nie jest angażujący dla pracownika, a odprowadzanie składek leży po stronie pracodawcy. Co zrobić, jeśli dopiero teraz przypomnieliśmy sobie, że nasza poprzednia firma opłacała nam składki na fundusz emerytalny, a po zmianie miejsca pracy nie podjęliśmy żadnych kroków, aby je przenieść lub wypłacić? W takim przypadku warto jak najszybciej skontaktować się profesjonalistami, którzy widzą jak rozwiązać taki problem. Jeżeli potrzebujesz porady – skontaktuj się ze specjalistami z Union Investment TFI. Nasz zespół chętnie pomoże Ci w odzyskaniu zgromadzonych oszczędności.
 
O PPE nie warto zapominać

Przy przenosinach do nowej firmy może się zdarzyć, że pracownik zapomni dopełnić formalności związanych z PPE. Wówczas jego oszczędności pozostaną w dotychczasowym programie emerytalnym prowadzonym przez byłego pracodawcę. Na jak długo? Jeśli pracownik nie złoży wcześniej wniosku o transfer lub wypłatę, otrzyma zgromadzone środki dopiero po ukończeniu 70 lat (reguluje to ustawa). Zostaną one przekazane na numer rachunku bankowego podany pracodawcy w momencie przystąpienia do programu. Oszczędności zgromadzone w PPE pracownik otrzyma automatycznie również w sytuacji, gdy były pracodawca postanowi zlikwidować program emerytalny. Nie warto jednak czekać, ponieważ w przypadku takiego zwrotu dużo się traci. Likwidacja PPE skutkuje naliczeniem 19% podatku od zysków kapitałowych, a ponadto koniecznością zwrotu na rachunek ZUS równowartości 30% sumy składek podstawowych.

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Tel.: 801 144 144
Mail: tfi@union-investment.pl