Zachęty podatkowe w IKZE są większe niż w systemie obowiązkowym

      
    
Niezależnie o finansach / 2017-09-06 / autorzy: Maciej Rogala

Aktywa IKZE wzrosną prawdopodobnie w przyszłym roku do ponad 130 miliardów złotych. Będzie to wynikiem przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych w fundusze inwestycyjne, które będą funkcjonowały już jako Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Na tym przekształceniu skorzystamy również podatkowo, bo zapłacimy fiskusowi niższą daninę.

Emerytury wypłacane przez ZUS są opodatkowane podatkiem PIT na zasadach ogólnych, czyli stawką 18 lub 32%. Natomiast składki, jakie przekazujemy sami lub przekazuje w naszym imieniu pracodawca do ZUS-u, nie są wliczane do podstawy opodatkowania.

Nieco inaczej traktowane są wpłaty i wypłaty z IKZE. Wpłaty wnosimy z naszego dochodu już po opodatkowaniu. Przysługuje nam jednak prawo do odpisu wpłaconej kwoty od podstawy opodatkowania na podstawie deklaracji PIT. W zależności od płaconej stawki podatku PIT, fiskus zwraca nam 18, 19 lub 32 procent wpłaconej kwoty. Jeżeli kwotę zwrotu podatkowego wpłacimy na IKE, to zasady podatkowe na etapie wpłat będą takie same w ZUSie, jak i w III filarze, czyli wolne od podatku.

Natomiast znaczące różnice pojawią się w momencie wypłaty środków. W przypadku emerytury wypłacanej przez ZUS fiskus pobierze od naszego świadczenia podatek PIT w wysokości 18 lub 32 procent.

 

A jaki podatek zapłacimy przy wypłatach środków z IKZE i IKE?

Jeżeli wstrzymamy się z wypłatą pieniędzy do 65 roku życia, to fiskus pobierze od nas podatek ryczałtowy w wysokości 10%, czyli znacznie niższy niż przy wypłacie środków z konta w I filarze. Jeszcze więcej korzyści osiągniemy z tego, że zwrot podatkowy reinwestowaliśmy w IKE. W tym przypadku wystarczy, że wstrzymamy się z wypłatą pieniędzy do 60 roku i wówczas nie zapłacimy żadnego podatku.

W związku z tym, jeżeli w przyszłym roku wejdą w życie planowane zmiany polegające na transferze 25% aktywów OFE na subkonto w ZUS, a pozostałe 75% aktywów zostanie przekazane na konta IKZE, to będziemy mogli skorzystać na tym podatkowo za sprawą niższego podatku przy wypłacie środków, jednak tylko wówczas, gdy zdecydujemy się na wypłatę pieniędzy po ukończeniu 65 roku życia.

Warto też zdawać sobie sprawę, że opisana korzyść podatkowa jest uwarunkowana ukończeniem wskazanego wyżej wieku. W trzecim filarze, a więc także w IKZE powstałych z OFE, mamy możliwość wypłaty pieniędzy w dowolnie wybranym momencie. W IKZE powstałych z przekształcenia OFE ma obowiązywać przez pierwsze 5 lat bardzo wysoka stawka podatku, aż 75% kwoty wypłaty (zwrotu). Ma ona zniechęcać nas przed zbyt szybką konsumpcją kapitału pochodzącego ze składek przekazywanych do systemu obowiązkowego.

Dopiero po 5 latach mają obowiązywać takie same zasady jak w tradycyjnych IKZE. Jeżeli więc dokonamy wypłaty przed ukończeniem 65 lat, czyli dokonamy tzw. zwrotu, to zapłacimy podatek na zasadach ogólnych, czyli co najmniej 18%.

 


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.