Wyniki wyszukiwania

Kiedy oszczędzać, a kiedy inwestować? Po jednej stronie stoją zatwardziali zwolennicy bezpiecznego oszczędzania. Po drugiej są Ci, którzy twierdzą, że pieniądze warto zaganiać do pracy i inwestować. Na starciu dwóch frontów może powstać burza, ale to właśnie tam gdzieś pośrodku leży cała prawda. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/kiedy-oszczedzac-a-kiedy-inwestowac-

Opublikowany: 14.03.2018

5 błędów finansowych początkującego właściciela firmy Zakładałam firmę jako młoda dziewczyna i popełniłam sporo błędów. Oczywiście, błędy są nieuniknione, uczymy się poprzez próbowanie i przecieranie nowych ścieżek. Gorzej, jeśli te błędy kosztują nas pieniądze. Szczególnie dla właścicieli małych firm stawiających dopiero pierwsze kroki. Dlatego mam nadzieję, że poniższe rady pozwolą Ci uczyć się z moich kosztownych doświadczeń. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/5-bledow-finansowych-poczatkujacego-wlasciciela-firmy

Opublikowany: 04.04.2018

Co zrobić ze zwrotem podatkowym z IKZE? Jeżeli w ubiegłym roku wpłaciłeś określoną kwotę na IKZE, to otrzymasz od fiskusa, lub już otrzymałeś, zwrot części podatku PIT. W zależności od skali podatkowej będzie to kwota odpowiadająca 18, 19 lub 32 procentom kwoty wpłaty. Co z nią zrobić? https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/co-zrobic-ze-zwrotem-podatkowym-z-ikze

Opublikowany: 06.04.2018

Pracowniczy Program Emerytalny czy Pracowniczy Plan Kapitałowy? Przyszły rok będzie przełomowy w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Dotychczasowe możliwości oszczędzania, w tym w szczególności Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), zostaną uzupełnione o Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/pracowniczy-program-emerytalny-czy-pracowniczy-plan-kapitalowy

Opublikowany: 11.05.2018

60 tysięcy nowych uczestników funduszy Według firmy Analizy Online liczba uczestników funduszy w pierwszym kwartale tego roku wzrosła aż o 60 tysięcy. Tym samym liczba rachunków prowadzonych przez TFI wzrosła do ponad 2 milionów (2,26 mln). Największą dynamikę wzrostu liczby klientów odnotowało Union Investment TFI. Polacy wybierają przede wszystkim fundusze pieniężne, które działają inaczej niż lokaty bankowe. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/60-tysiecy-nowych-uczestnikow-funduszy

Opublikowany: 23.05.2018

Myślisz o przyszłości swojego dziecka? Zasta­na­wiasz się cza­sem, jak to będzie kie­dyś? Myślisz o przy­szło­ści swo­jego dziecka? Kim będzie, jak sobie pora­dzi w życiu i czy będzie szczę­śliwe? Pew­nie też zasta­na­wiasz się, jak zro­bić wszystko, aby już teraz mu w tym pomóc? https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/myslisz-o-przyszlosci-swojego-dziecka

Opublikowany: 23.05.2018

Chcesz oszczędzać na przyszłość swoich dzieci? Najpierw zadbaj o siebie. Gdy rodzi Ci się pierwsze lub kolejne dziecko, zadajesz sobie pytanie, jak możesz w przyszłości ułatwić mu start w dorosłe życie. Wielu rodziców pragnie systematycznie oszczędzać i stworzyć fundusz dla każdej ze swoich pociech, tak by później z okazji osiemnastki, ślubu czy na okoliczność zakupu pierwszego mieszkania móc wesprzeć je dodatkowym zastrzykiem gotówki. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/chcesz-oszczedzac-na-przyszlosc-swoich-dzieci-najpierw-zadbaj-o-siebie

Opublikowany: 23.05.2018

Jak podnieść swoją produktywność? Kilka sprawdzonych trików Jak podnieść swoją produktywność? Wszyscy chcielibyśmy być bardziej wydajnymi pracownikami. Albo właścicielami biznesów, którzy działają efektywnie na najwyższych obrotach. Większa produktywność to większe przychody. Czy to jednak oznacza, że musimy być jeszcze bardziej zajęci i jeszcze mocniej zapracowani? https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/jak-podniesc-swoja-produktywnosc-kilka-sprawdzonych-trikow

Opublikowany: 20.08.2018

Kiedy zacząć oszczę­dzać na eme­ry­turę? Zasta­na­wiasz się, kiedy warto zacząć oszczę­dzać na dodat­kową eme­ry­turę? A może myślisz, że oszczę­dza­nie na eme­ry­turę nie ma sensu albo jest bar­dzo trudne? Tak naprawdę każdy rok bez oszczę­dza­nia teraz, jest utratą szansy na godną eme­ry­turę w przy­szło­ści. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/kiedy-zaczac-oszczedzac-na-emeryture

Opublikowany: 28.08.2018

Zaskakujące dane z rynku IKE i IKZE W pierwszym półroczu br. Polacy zdecydowali się na założenie 32 tysięcy IKE i 19,5 tysiąca IKZE. To znacznie mniej w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/zaskakujace-dane-z-rynku-ike-i-ikze

Opublikowany: 25.09.2018

Najlepszy sposób oszczędzania na emeryturę Polacy coraz częściej korzystają z IKE i IKZE przy oszczędzaniu na emeryturę. Często stają przed dylematem, które konto wybrać jako prywatny plan emerytalny. Chcąc wykorzystać w pełni ulgi podatkowe, powinniśmy posiadać oba konta. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/najlepszy-sposob-oszczedzania-na-emeryture

Opublikowany: 16.11.2017

Mity dotyczące IKE i IKZE Chociaż IKE funkcjonuje na rynku od 2004 roku, a IKZE od 2012, to wciąż pojawiają się publikacje z nieprawdziwymi informacjami na temat obu kont. W tym artykule odnoszę się do mitów, z którymi najczęściej możesz się spotkać. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/mity-dotyczace-ike-i-ikze

Opublikowany: 28.12.2017

7 finan­so­wych wska­zó­wek dla nowych bizne­sów Na początku przy­gody z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą jest mnó­stwo nie­wia­do­mych. Jeżeli dopiero ruszasz ze swoim bizne­sem lub jesteś na eta­pie jego pla­no­wa­nia, to prze­czytaj ten arty­kuł. Znaj­dziesz w nim kilka finan­so­wych wska­zó­wek, które mogą być bar­dzo pomocne dla nowych przed­się­bior­ców. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/7-finan%C2%ADso%C2%ADwych-wska%C2%ADzo%C2%ADwek-dla-nowych-bizne%C2%ADsow

Opublikowany: 28.09.2018

Generali inwestuje w Union Investment TFI Jeszcze silniejsza pozycja na rynku, dalsze zwiększenie skali działania oraz niezmienna koncentracja na klientach – takie są spodziewane efekty strategiczne podpisanej dziś umowy przejęcia przez Grupę Generali 100% udziałów w Union Investment TFI. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/generali-inwestuje-w-union-investment-tfi

Opublikowany: 22.10.2018

Jak wykorzystać oszczędności ze zwrotu z IKZE inwestując je w IKE? Jak można zyskać podwój­nie na podat­kach? Jest na to pewien spo­sób. Wyko­rzy­stu­jąc zwrot podatku z IKZE i wpła­ca­jąc go na IKE, oszczę­dzasz oraz uni­kasz pła­ce­nia podat­ków. Zobacz, jak dokład­nie to działa. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/jak-wykorzystac-oszczednosci-ze-zwrotu-z-ikze-inwestujac-je-w-ike

Opublikowany: 29.11.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu IKE i IKZE nformujemy, że w związku ze zmianą nazw ośmiu subfunduszy, nazwy te zostały uaktualnione w Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zmiany obowiązują od 19 grudnia 2018 roku. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ogloszenie-o-zmianie-regulaminu-ike-i-ikze

Opublikowany: 05.12.2018

W co zacząć inwestować na początku? Jeżeli umiesz odpowiednio prowadzić budżet domowy i potrafisz zwiększać zarobki, to przyjdzie moment, gdy będziesz mieć nadwyżki finansowe. Samo ich oszczędzanie nie wystarczy, abyś skutecznie powiększał swój majątek. Prędzej czy później zapytasz w końcu, od czego zacząć inwestowanie. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/w-co-zaczac-inwestowac-na-poczatku

Opublikowany: 05.12.2018

Jak mieć więk­szą eme­ry­turę? Jeśli jesteś przed­się­biorcą, to weź sprawy w swoje ręce. Zasta­na­wiasz się jak mieć więk­szą eme­ry­turę? Wła­sna firma to wol­ność wyboru. To także szansa na wyż­sze dochody, ale nie­ko­niecz­nie na więk­szą eme­ry­turę. By mieć lepiej na eme­ry­turze, musisz zro­bić cho­ciaż tę jedną rzecz. Zobacz, jaki jest ten naj­prost­szy spo­sób. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/jak-miec-wiek%C2%ADsza-eme%C2%ADry%C2%ADture-jesli-jestes-przed%C2%ADsie%C2%ADbiorca-to-wez-sprawy-w-swoje-rece

Opublikowany: 19.12.2018

Ile w tym roku zaoszczędzisz dzięki IKZE i IKE? Czy już wiesz, ile w tym roku zaoszczędzisz dzięki IKZE i IKE? Nowy Rok oznacza, że coś się kończy i coś zaczyna. Nowy Rok przynosi nowe limity wpłat na IKE IKZE. I szansę dla nas na kolejne spore oszczędności. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ile-w-tym-roku-zaoszczedzisz-dzieki-ikze-i-ike

Opublikowany: 07.01.2019

#52: Dlaczego opłaca się zatrudniać osoby niepełnosprawne? – Piotr Konopka i Monika Hołymczuk Dzisiaj goszczę Piotra Konopkę i Monikę Hołymczuk. Rozmawiamy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mitach i stereotypach w myśleniu na temat współpracy z nimi. Mówimy też o sposobach, w jaki ludzie myślą o niepełnosprawności – ci, których ona dotyczy, a także ich otoczenie. I jak te sposoby przekładają się na funkcjonowanie w środowisku pracy. Oraz o tym, jak określenie „składka na PFRON” zmienia prawdziwe znaczenie tego przepisu. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/52-dlaczego-oplaca-sie-zatrudniac-osoby-niepelnosprawne-%E2%80%93-piotr-konopka-i-monika-holymczuk

Opublikowany: 18.12.2018

Bogaty czy niezależny? Policz swoją finansową wartość netto. To stwierdzenie być może Cię zaskoczy, ale bogaty wcale nie oznacza niezależny. Jest pewna subtelna różnica między bogactwem a wolnością finansową. Ty też w ciągu kilku minut możesz zrobić test na finansową wartość netto, aby sprawdzić faktyczny stan swojego majątku. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/bogaty-czy-niezalezny-policz-swoja-finansowa-wartosc-netto

Opublikowany: 20.02.2019

Ten rok może być przełomowy dla świadomości emerytalnej Polaków Kiedy 20 lat temu powstawały otwarte fundusze emerytalne, miałem nadzieję, że uruchomienie w pełni kapitałowego sposobu budowania emerytury, wpłynie na zmianę świadomości emerytalnej Polaków. Pokładane w OFE nadzieje spełniły się połowicznie. Uruchomienie w tym roku PPK i ogłoszone przez premiera Morawieckiego przekazanie 75% aktywów OFE do IKZE, stanowi wielką szansę na edukacyjny przełom. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ten-rok-moze-byc-przelomowy-dla-swiadomosci-emerytalnej-polakow

Opublikowany: 02.04.2019

Temat przyszłości OFE zdominował rynek akcji - Termometr Inwestycyjny Gorącym tematem ostatniego tygodnia jest propozycja rządowa dotycząca przekształcenia II filaru systemu emerytalnego tzw. likwidacja OFE i przekazanie tych środków na IKE lub na konto w ZUS. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/temat-przyszlosci-ofe-zdominowal-rynek-akcji

Opublikowany: 30.04.2019

Do powstania pierwszych PPK coraz bliżej Od 1 lipca 2019 roku największe polskie przedsiębiorstwa będą zobowiązanie do utworzenia i oferowania pracowniczych planów kapitałowych. Nie oznacza to jednak, że wszyscy Ci pracodawcy zaczną oferować PPK już w lipcu. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/do-powstania-pierwszych-ppk-coraz-blizej

Opublikowany: 18.06.2019

Najmłodszym pracownikom będzie łatwiej pozostać w PPK Przyjęty w PPK model podatkowy skutkuje tym, że pracownicy uczestniczący w Pracowniczym Planie Kapitałowym poniosą nie tylko koszt finansowania części składki podstawowej, ale również zaliczki na podatek PIT od części składki finansowanej przez pracodawcę. Wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT dla osób do 26. roku życia obniży ich koszty uczestnictwa w PPK i ułatwi podjęcie im decyzji o pozostaniu w planie. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/najmlodszym-pracownikom-bedzie-latwiej-pozostac-w-ppk

Opublikowany: 09.07.2019

#83 Kiedy warto podpisać intercyzę? – Łukasz Martyniec Jak dogadać kwestie majątkowe między przyszłymi małżonkami bez pomocy swatki? Z pomocą przychodzi intercyza. Czym jest? Jakie są jej rodzaje i przed czym nas zabezpiecza? Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Martyniec - prawnik, doradca sukcesyjny, ekspert od tego, jak mądrze i w uporządkowany sposób zarządzać majątkiem. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/83-kiedy-warto-podpisac-intercyze-lukasz-martyniec

Opublikowany: 23.07.2019