Fundusz inwestycyjny najchętniej wybieraną formą PPE

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-08-01 / autorzy: Maciej Rogala

KNF opublikował raport dotyczący PPE w 2017 roku. Znacząco wzrosła liczba rejestrowanych programów. W ubiegłym roku zostało utworzonych 48 PPE, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2016 (23 programy). Najczęściej wybieraną formą był fundusz inwestycyjny (38 programów). W pozostałych dwóch formach - grupowe ubezpieczenie na życie oraz pracowniczy fundusz emerytalny - powstało po 5 PPE.

Ubiegły rok był bardzo dobry dla rynku pracowniczych programów emerytalnych. Obrazuje to nie tylko ponad dwukrotny wzrost liczby zarejestrowanych PPE (48 w porównaniu do 23 utworzonych w 2016 roku).  Do jednego z programów funkcjonujących w formie międzyzakładowej dołączyło 26 nowych pracodawców. Jeden z powstałych programów miał również charakter międzyzakładowy. Tym samym w 2017 roku aż 77 pracodawców zdecydowało się na zaoferowanie PPE swoim pracownikom.

Pierwszy raz od 5 lat liczba programów wpisanych do rejestru przewyższyła liczbę programów wykreślonych. Liczba funkcjonujących PPE na koniec ubiegłego roku była wyższa o 17 w stosunku do 2016 roku i wynosiła 1 053. Zauważalnie obniżyła się też liczba programów wykreślonych z rejestru (31 PPE), która była najniższa od 2010 roku.

Pomimo tego, że w ostatnich latach najchętniej wybieraną formą jest fundusz inwestycyjny, to najwięcej programów jest oferowanych w formie grupowego ubezpieczenia na życie (645). Na drugim miejscu są programy w formie umowy z funduszem inwestycyjnym (382). Jedynie 26  pracodawców oferuje PPE w formie pracowniczego funduszu emerytalnego. Od kilku lat występuje stała tendencja spadku liczby programów w formie ubezpieczeniowej i jednoczesnego wzrostu liczby PPE w formie funduszu inwestycyjnego.  W latach 2008-2017 liczba programów w formie ubezpieczeniowej spadła aż o 158 i jednocześnie wzrosła w formie funduszu inwestycyjnego o 131.  

Pomimo powstania tak dużej liczby nowych PPE w minimalnym stopniu wzrosła liczba uczestników. Wyniosła ona 395,8 tysiąca, czyli wzrosła o jedynie 200 osób. O rosnącej popularności formy funduszu inwestycyjnego świadczy również to, że w ubiegłym roku liczba pracowników uczestniczących w tej formie wzrosła o ponad 10 tysięcy, natomiast w pozostałych formach spadła: w formie ubezpieczeniowej o ponad 5,4 tysiąca i w formie PFE o ponad 4,4 tysiąca.  

Aktywa PPE w 2017 roku zwiększyły się o ponad 1,2 mld zł i wyniosły 12,6 mld zł (wzrost o 11,0% w stosunku rocznym). Przeciętna wartość środków  uczestnika PPE wyniosła w 2017 roku 31,9 tys. zł i wzrosła w okresie 12 miesięcy o 3 tysiące.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A