Wyniki wyszukiwania

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za „małe i średnie spółki” uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-akcje-malych-i-srednich-spolek
Generali Akcje Value Generali Akcje Value jest subfunduszem z ekspozycją na Akcje spółek notowanych na rynku amerykańskim, zaliczane w skład indeksu MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-akcje-value