Wyniki wyszukiwania

Jak skutecznie wyznaczyć sobie noworoczne cele finansowe Koniec roku jest zazwyczaj momentem, kiedy w naszych głowach rodzą się nowe pomysły i postanowienia finansowe. To dobry moment, by podsumować miniony rok oraz przejść do planowania kolejnych dwunastu miesięcy. Zanim jednak wprowadzimy plan w życie, powinniśmy skutecznie wyznaczyć sobie noworoczne cele finansowe. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/jak-skutecznie-wyznaczyc-sobie-noworoczne-cele-finansowe

Opublikowany: 27.12.2017

Fundusze gotówkowe tegorocznym hitem. Jak inwestować? Fundusze gotówkowe w okresie ostatnich 12 miesięcy przyniosły średnią stopę zwrotu na poziomie dwa razy wyższym od oprocentowania lokat bankowych. Oszczędzający docenili ten wynik, wpłacając do tych funduszy ponad 7 mld w okresie 11 miesięcy tego roku. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/fundusze-gotowkowe-tegorocznym-hitem-jak-inwestowac

Opublikowany: 29.12.2017

Union Investment TFI z sześcioma nominacjami do nagrody Alfa 2017 Najlepsze fundusze inwestycyjne w Polsce po raz piąty walczą o nagrody Alfa 2017. Nagrody przyznawane są przez specjalistyczny portal Analizy Online. Union Investment TFI nominowane jest aż w sześciu kategoriach! https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/union-investment-tfi-z-szescioma-nominacjami-do-nagrody-alfa-2017

Opublikowany: 22.02.2018

8. Fund Forum Analiz Online: Union Investment TFI z dwiema statuetkami Alfa 2017 i czterema wyróżnieniami Dwie statuetki oraz cztery wyróżnienia dla Union Investment TFI w rankingu organizowanym przez specjalistyczny portal Analizy Online. UniKorona Akcje najlepszym funduszem akcji polskich, SGB Gotówkowy zdobywcą pierwszego miejsca wśród funduszy gotówkowych i pieniężnych. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/fund-forum-2018-analiz-online-union-investment-tfi-z-dwiema-statuetkami-alfa-2017-i-czterema-wyroznieniami

Opublikowany: 16.03.2018

Co zrobić ze zwrotem podatkowym z IKZE? Jeżeli w ubiegłym roku wpłaciłeś określoną kwotę na IKZE, to otrzymasz od fiskusa, lub już otrzymałeś, zwrot części podatku PIT. W zależności od skali podatkowej będzie to kwota odpowiadająca 18, 19 lub 32 procentom kwoty wpłaty. Co z nią zrobić? https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/co-zrobic-ze-zwrotem-podatkowym-z-ikze

Opublikowany: 06.04.2018

Czy millenialsi będą uczestniczyć w PPK? Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2019 roku polscy pracodawcy zaczną oferować Pracownicze Plany Kapitałowe. Na początku nowym obowiązkiem zostaną objęci pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników. Stopniowo, w kolejnych transzach, obowiązek oferowania PPK obejmie wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jednego pracownika. Największą niewiadomą będzie poziom uczestnictwa w PPK wśród najmłodszych i najmniej zarabiających pracowników. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/-czy-millenialsi-beda-uczestniczyc-w-ppk

Opublikowany: 27.04.2018

Dobry sentyment może wrócić do sektora bankowego - termometr inwestycyjny Wydarzeniem ubiegłego tygodnia na WIG20 było odstąpienie przez Pekao oraz Alior Banku od pomysłu fuzji obu instytucji. Zarządy banków uznały, że taki ruch nie przyniósłby wystarczających synergii, a ryzyko nieudanej fuzji było spore. Rynek zareagował na tę informację euforycznie – akcje obu banków zyskały kilka procent, choć Alior oddał nieco wzrostów następnego dnia, po publikacji wyników finansowych. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/dobry-sentyment-moze-wrocic-do-sektora-bankowego--termometr-inwestycyjny

Opublikowany: 17.08.2018

Ile może kosz­to­wać samo­chód? Porów­na­nie z oka­zji Dnia bez Samo­chodu. W związku ze zbli­ża­ją­cym się Dniem bez Samo­chodu, przy­go­to­wa­łam wpis z pod­su­mo­wa­niem oszczęd­no­ści, jakie może dawać rezy­gna­cja z auta. Czy wiesz tak naprawdę, ile może kosz­to­wać samo­chód? Zobacz, co można zro­bić z zaosz­czę­dzo­nymi pie­niędzmi. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ile-moze-kosz%C2%ADto%C2%ADwac-samo%C2%ADchod-porow%C2%ADna%C2%ADnie-z-oka%C2%ADzji-dnia-bez-samo%C2%ADchodu-

Opublikowany: 18.09.2018