Wyniki wyszukiwania

Co to jest PPK? Jakie obowiązki ma pracodawca? PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli program, do którego może się kwalifikować nawet 11 milionów pracowników. Co to jest dokładnie PPK i jakie obowiązki czekają na Ciebie jako pracodawcę? W tym artykule znajdziesz wszystko to, o czym musisz wiedzieć już teraz. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/co-to-jest-ppk-jakie-obowiazki-ma-pracodawca

Opublikowany: 30.04.2019

Ile w tym roku zaoszczędzimy za pomocą IKE i IKZE? Na pewno są wśród nas osoby, których mocnym postanowieniem w tym roku jest zacząć oszczędzać na dodatkową emeryturę. Nowy Rok przyniósł inwestującym na emeryturę pewne zmiany. Są to nowe limity wpłat na IKE i IKZE, co także oznacza nowe kwoty ulg podatkowych. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ile-w-tym-roku-zaoszczedzimy-za-pomoca-ike-i-ikze

Opublikowany: 09.01.2018

10 największych mitów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej Dla jednych własny biznes oznacza spełnienie marzeń. Dla innych jest to tylko szereg niedogodności. W rzeczywistości własna firma oznacza wiele plusów i minusów. Jest jednak 10 mitów na temat prowadzenia działalności gospodarczej, o których warto pamiętać. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/10-najwiekszych-mitow-dotyczacych-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej

Opublikowany: 26.04.2018

Czy millenialsi będą uczestniczyć w PPK? Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2019 roku polscy pracodawcy zaczną oferować Pracownicze Plany Kapitałowe. Na początku nowym obowiązkiem zostaną objęci pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników. Stopniowo, w kolejnych transzach, obowiązek oferowania PPK obejmie wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jednego pracownika. Największą niewiadomą będzie poziom uczestnictwa w PPK wśród najmłodszych i najmniej zarabiających pracowników. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/-czy-millenialsi-beda-uczestniczyc-w-ppk

Opublikowany: 27.04.2018

Wady i zalety prowadzenia własnej firmy. Porównanie Prowadzisz swój biznes? A może dopiero zastanawiasz się nad założeniem działalności? Bez względu na wszystko zobacz porównanie - jakie są wady i zalety prowadzenia własnej firmy. Jak myślisz, jaki wyjdzie Ci bilans końcowy? https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/wady-i-zalety-prowadzenia-wlasnej-firmy-porownanie

Opublikowany: 03.07.2018

Czy PPK wystartują w połowie przyszłego roku? Dwa razy poprawiany projekt ustawy o PPK ma zostać rozpatrzony na jednym z najbliższych posiedzeń rządu, a następnie skierowany do Sejmu - taką informację przekazał agencji PAP wiceminister finansów Piotr Nowak. Podtrzymał też stanowisko, że ustawa zacznie obowiązywać w połowie przyszłego roku. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-ppk-wystartuja-w-polowie-przyszlego-roku

Opublikowany: 28.08.2018

Wciąż dobra kondycja gospodarki zmniejsza potrzeby pożyczkowe - Termometr Inwestycyjny Z rodzimej gospodarki wciąż płyną pozytywne sygnały – wzrost gospodarczy w drugim kwartale wyniósł 5,1% r/r, niewiele mniej niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Strukturę wzrostu poznamy pod koniec sierpnia, ale dane wskazują, że możemy się spodziewać ok. 8-9% wzrostu w inwestycjach prywatnych. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/wciaz-dobra-kondycja-gospodarki-zmniejsza-potrzeby-pozyczkowe--termometr-inwestycyjny

Opublikowany: 31.08.2018

7 finan­so­wych wska­zó­wek dla nowych bizne­sów Na początku przy­gody z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą jest mnó­stwo nie­wia­do­mych. Jeżeli dopiero ruszasz ze swoim bizne­sem lub jesteś na eta­pie jego pla­no­wa­nia, to prze­czytaj ten arty­kuł. Znaj­dziesz w nim kilka finan­so­wych wska­zó­wek, które mogą być bar­dzo pomocne dla nowych przed­się­bior­ców. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/7-finan%C2%ADso%C2%ADwych-wska%C2%ADzo%C2%ADwek-dla-nowych-bizne%C2%ADsow

Opublikowany: 28.09.2018

Polskie obligacje odrabiają straty - Termometr Inwestycyjny Na rynku polskich obligacji widać jeszcze przestrzeń do umocnienia. Ceny polskich papierów odrobiły już ok. 60% strat poniesionych w gwałtownym ruchu na początku września. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/polskie-obligacje-odrabiaja-straty

Opublikowany: 02.10.2018

Jak mieć więk­szą eme­ry­turę? Jeśli jesteś przed­się­biorcą, to weź sprawy w swoje ręce. Zasta­na­wiasz się jak mieć więk­szą eme­ry­turę? Wła­sna firma to wol­ność wyboru. To także szansa na wyż­sze dochody, ale nie­ko­niecz­nie na więk­szą eme­ry­turę. By mieć lepiej na eme­ry­turze, musisz zro­bić cho­ciaż tę jedną rzecz. Zobacz, jaki jest ten naj­prost­szy spo­sób. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/jak-miec-wiek%C2%ADsza-eme%C2%ADry%C2%ADture-jesli-jestes-przed%C2%ADsie%C2%ADbiorca-to-wez-sprawy-w-swoje-rece

Opublikowany: 19.12.2018

Ile w tym roku zaoszczędzisz dzięki IKZE i IKE? Czy już wiesz, ile w tym roku zaoszczędzisz dzięki IKZE i IKE? Nowy Rok oznacza, że coś się kończy i coś zaczyna. Nowy Rok przynosi nowe limity wpłat na IKE IKZE. I szansę dla nas na kolejne spore oszczędności. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ile-w-tym-roku-zaoszczedzisz-dzieki-ikze-i-ike

Opublikowany: 07.01.2019

Czy warto będzie uczest­ni­czyć w PPK? 1 stycz­nia 2019 roku weszła w życie ustawa dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pra­cow­nicy naj­więk­szych firm, zatrud­nia­ją­cych co naj­mniej 250 osób, będą z auto­matu zapi­sy­wani już w dru­giej poło­wie przy­szłego roku. Do stycz­nia 2021 roku, z nie­licz­nymi wyjąt­kami, obo­wiąz­kiem ofe­ro­wa­nia PPK zostaną objęci wszy­scy pra­co­dawcy. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-warto-bedzie-uczest%C2%ADni%C2%ADczyc-w-ppk

Opublikowany: 27.11.2018

Marzec – miesiąc idealny na rozliczenie PIT, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś Czy masz już za sobą rozliczenie PIT? W tym roku mamy małą rewolucję w PIT-ach. Jeśli jeszcze nie rozliczyłeś się z fiskusem, to zobacz, o czym koniecznie trzeba wiedzieć. Sprawdź, jak rozliczyć ulgi i jak najszybciej złożyć zeznanie PIT za 2018 rok. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/marzec-%E2%80%93-miesiac-idealny-na-rozliczenie-pit-jesli-jeszcze-tego-nie-zrobiles

Opublikowany: 12.03.2019

PPK będą bardziej podobne do PPE Rząd przygotował nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Najważniejszą proponowaną zmianą jest zniesienie limitu wynagrodzenia przy naliczaniu wpłat do PPK. To poprawi warunki dofinansowania dla najlepiej zarabiających. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ppk-beda-bardziej-podobne-do-ppe

Opublikowany: 13.06.2019

Najmłodszym pracownikom będzie łatwiej pozostać w PPK Przyjęty w PPK model podatkowy skutkuje tym, że pracownicy uczestniczący w Pracowniczym Planie Kapitałowym poniosą nie tylko koszt finansowania części składki podstawowej, ale również zaliczki na podatek PIT od części składki finansowanej przez pracodawcę. Wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT dla osób do 26. roku życia obniży ich koszty uczestnictwa w PPK i ułatwi podjęcie im decyzji o pozostaniu w planie. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/najmlodszym-pracownikom-bedzie-latwiej-pozostac-w-ppk

Opublikowany: 09.07.2019

Osoby bardziej zadowolone z życia więcej oszczędzają? Czy należysz do tych osób, które chcą oszczędzać? Zaledwie tylko połowa Polaków oszczędza pieniądze. Dlaczego tak się dzieje i co może mieć kluczowe znaczenie, aby odnieść sukces w finansach? Zobacz najnowsze i jeszcze niepublikowane dane. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/osoby-bardziej-zadowolone-z-zycia-wiecej-oszczedzaja

Opublikowany: 16.07.2019

PPK - dlaczego warto przystąpić? Pracownicze Plany Kapitałowe to program, dzięki któremu pracownicy mają szansę oszczędzać na dodatkową emeryturę. Pracownicy zatrudnieni przez największych pracodawców będą mogli do nich przystąpić już w lipcu 2019 roku. W 2021 roku program będzie obowiązkowy dla wszystkich pracodawców (o wyjątkach piszemy w naszym artykule). https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ppk--dlaczego-warto-przystapic

Opublikowany: 06.06.2019

Emerytury wzrosną bo... „Emerytury wzrosną, bo spadło średnie trwanie życia” – taki był przekaz zawarty w wielu komentarzach prasowych po opublikowaniu przez GUS aktualnych tablic średniego przeciętnego trwania życia Polaków. To prawda. Jednak powinniśmy wiedzieć, że wpływ zmian tego czynnika na wysokość emerytur jest niewielki, w porównaniu do wieku przejścia na emeryturę, a przede wszystkim do stopy waloryzacji składek zapisanych na koncie emerytalnym. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/emerytury-wzrosna-bo

Opublikowany: 08.04.2019

PPK – kiedy nie zapłacimy podatku? Wpłaty na konto pracowniczego planu kapitałowego (PPK) będą pochodziły z trzech źródeł: - z pensji pracownika (2% wynagrodzenia brutto), - od pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto), - od Państwa (z Funduszu Pracy). Pierwsze dwa rodzaje wpłat są traktowane jak nasze wynagrodzenie – zapłacimy od nich podatek PIT. Te ostatnie są z niego zwolnione. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ppk-%E2%80%93-kiedy-nie-zaplacimy-podatku

Opublikowany: 18.01.2019